לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מהי הסיבה העיקרית לחנוכה - עצמאות המדינית או נס פך השמן? מהי המצווה העיקרית של חנוכה - הלל או הדלקת נרות?
- למה חוגגים את חנוכה בכ"ה בכסלו?
- איך פרץ מרד החשמונאים?
- מאיפה באה מצוות הדלקת נרות חנוכה? ברכה על הדלקת נרות חנוכה.
- "להשכיחם מתורתך": יוון נגד ישראל.
- מלכות החשמונאים הכהנים.
לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.

כ"ט בכסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

כסלו תשפ"ב, כולל ישורון, י-ם, 41 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 8 min. Video, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ה, ערוץ 7, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיעור ב', ט"ו בכסלו תשפ"ב, מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים", ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 5 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 7 min. Video, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', י"ג בכסלו תשע"ח, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ב', ט"ו בכסלו תשפ"ב, 30 דקות (MP3, 7MB).

כ"ט במרחשוון תשפ"ב, מכון מאיר, 5 דקות. סוד הדורמיטא, משברי מעבר וסבלנות - וידאו. מתוך שיעור.

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).