כל השיעורים החדשים של הרב במכון מאיר

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

מסכת קידושין - דף ב', עמוד א'

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, מרחשוון תשע"ה. 30 דקות. לצפות בשיעור.

תקשורת במבט יהודית

מרחשוון תשע"ה, 10 דקות. להאזין לשיעור.

Le mariage juif - Une espérance pour l'Amour

Machon Meïr, 26 Hechvan 5775, 13 min. Voir le vidéo ou télécharger et écouter.

בני נח - שונות

שיעורים, דיונים וראיונות נפרדים:
דברי הרב בכנס בני נח העולמי, ט' בטבת תשס"ו, 13 דקות, (MP3, 2MB).
שבע מצות בני נח, ב' באדר ב' תשע"א, 4 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
דברי הרב בכנס על ענייני בני נח, כ"ז בחשון תשע"ב, 30 דקות (וידאו).
ראיון עם הרב בנושא בני נח, שבט תשע"ב, 10 דקות (וידאו).
Rosh HaShana Greetings to Noachides - 5773, video, 1min.
דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ג, 22 דקות.
מכירת קרקעות לקראת שנת שמיטה לבן נח. אלול תשע"ד, 3 דקות (וידאו).
כ"ז במרחשוון ובני נח - יום גדול לאנושות, מרחשוון תשע"ה, 2 דקות.

Noachides et 27 Hechvan - Sortir de l'Arche

Voir le vidéo, 1 min, Hechvan 5774.

הראי"ה קוק על תשובת הדור

תשרי תשע"ה. להודיר את השיעור להאזנה, 43 דקות (MP3, 20MB).

תהילים - מזמור ע"ו

שיעורים נפרדים, אלול תשע"ד. להוריד את השיעורים להאזנה:
שיעור א' - מזמור ע"ו וסוכות, חיפה, 39 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ב', 17 דקות (MP3, 8MB).

נח - "וגם את נח באהבה זכרת" (על נח, אברהם, בני נח וראש השנה)

אלול תשע"ד, חיפה. להודיר את השיעור להאזנה, 47 דקות (MP3, 22MB).

חיי שרה - מהר"ל מפראג על מוות וסיבותיו

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, מרחשוון תשע"ה. 23 דקות. לצפות בשיעור.

יחס לערבים החיים בקרבנו

מרחשוון תשע"ה, 12 דקות. להאזין לשיעור.

בית המקדש

שיעורים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 60 דקות (MP3, 17MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', ו' באב תשס"ח, 33 דקות, שיעור במסגרת יום העיון בענייני המקדש, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', ב' באב תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', כ"ט בתמוז תשע"ד, 17 דקות (וידאו).

העם היהודי ומדינת ישראל לאן? - דברי הרב ברב-שיח באוניברסיטת בר-אילן

כ"ט באדר ב' תשע"ד. לצפות בדברים ( שני קטעי וידאו: 10 דקות ו-6 דקות).

רבנות ופוליטיקה

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - חובת הרבנים לדבר על פוליטיקה, כ"ב בשבט תשס"ח, 41 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', מרחשוון תשע"ה, 6 דקות (אודיו).

וירא - הראי"ה קוק על "וירא אליו ה'"

מתוך הספר "בשמן רענן". בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, מרחשוון תשע"ה. 19 דקות. לצפות בשיעור.

Perek Helek - Machon Meir, 5775

Leçons en français, Series 5775. Voir les vidéos.

חידושים של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)

מתוך ההקדמה של הרב שרקי לספר "הספד למשיח?" של הרב אשכנזי. בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, מרחשוון תשע"ה. 28 דקות. לצפות בשיעור.

Berechite - Machon Meir

Leçons en français à Machon Meïr, Series 5766-5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5775. Voir les vidéos.

בין הודי ליהודי

שיחות בין הרב אורי שרקי לבין ד"ר תומר פרסיקו. לצפות בשיחות:
שיחה א', תשרי תשע"ה, 6 דקות.
שיחה ב', מרחשוון תשע"ה, 6 דקות.

יהדות לעומת ערכים מערביים

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - שיחה בין הרב אורי שרקי לבין ד"ר תומר פרסיקו, תשרי תשע"ה, 7 דקות (וידאו).
שיעור ב' - יחסי ישראל וארה"ב, מרחשוון תשע"ה, 12 דקות (אודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)