לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבת תש"פ, 1 דק'. וידאו.

מכון מאיר, י"ד בשבט תש"פ, 56 דקות. וידאו ואודיו.

מכון אורה, תש"פ. וידאו, 57 דקות.

Leçons divers:
Video, 14 min. Bnei Noah.
Video, 5 min. Qu'est-ce que le noachisme?
Video, 4 min. Bnei Adam ou Bnei Noa'h??
Paris, 5771, video, 43 min. La renaissance du noa'hisme.
Machon Meïr, 17 Sivan 5772, video et audio, 54 min. Les Noachides.
5776, 86 min (MP3, 30MB). Bnei Noah.
Machon Meïr, 6 Tamouz 5778, video et audio, 54 min. Les noahides, l’espoir de l’humanité.
Tel Aviv, 5779, video, 25 min. Le noachisme et l'universel.
Jerusalem, 24 Sivan 5779, video, 15 min. Mouvance historique; actualité du noachisme.

Rav Oury Cherki interrogé par David Sabbah. Vidéo, 13 min, Chevat 5780.

שיעורים משנים שונות:
שיעור א', שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ג, 21 דקות (וידאו).
שיעור ב', אב תשע"ד, 66 דקות (וידאו).
שיעור ג' - היחס לאיסלאם ביהדות, אב תשע"ד (אודיו):
חלק 1, 10 דקות.
חלק 2, 9 דקות.
חלק 3, 12 דקות.
חלק 4, 9 דקות.
שיחה ד' - הדיון על איסלאם בכנס ירושלים, אדר א' תשע"ו, 12 דקות (אודיו).
שיחה ה' - "שמע ישראל" מול "אללה אכבר", אב תשע"ז, 7 דקות (אודיו).
שיחה ו' - איסלאם ובני נח, מרחשוון תשע"ט, 10 דקות (אודיו).
שיחה ז' - יהדות לעומת איסלאם: האם א-לוהים מכניע או מעצים את האדם?, שבט תש"פ, 2 דקות (וידאו).