לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

שיחות נפרדות:
שיחה 1 - כיצד כדאי להצביע?, טבת תשע"ט, 9 דקות (אודיו).
שיחה 2 - איחוד מפלגות, הנהגת המדינה ומשילות, אדר א' תשע"ט, 9 דקות (אודיו).
שיחה 3, סיון תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 59 דקות, מכון מאיר (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב', א' בשבט תשע"א, 6 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
חלק 1 - דברי הרמב"ם בפירושו על המשנה, ד' בסיון תשע"ט, 27 דקות (MP3, 7MB).
חלק 2 - תשובת הרשב"ץ, י"א בסיון תשע"ט, 35 דקות (MP3, 9MB).

שיחות הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר:
שיחה א', טבת תשע"א, 18 דקות (וידאו).
שיחה ב', טבת תשע"ג, 17 דקות (וידאו).
שיחה ג', טבת תשע"ד, 11 דקות (וידאו).
שיחה ד', כ"ד באייר תשע"ט, דיון בין הרב שרקי, הרב רכניץ וד"ר מישלוב, בית שלום יוחאי, י-ם, 100 דקות (וידאו).
שיחה ה', ז' בסיון תשע"ט, קפה דעת, י-ם, 50 דקות (וידאו).

Voir les vidéos ou télécharger et écouter:
Leçon 1, 26 Iyar 5769, 49 min.
Leçon 2, 25 Iyar 5772, 52 min.
Leçon 3, 22 Iyar 5773, 49 min.
Leçon 4, 1 Sivan 5776, 56 min.
Leçon 5, 24 Iyar 5779, 50 min.

Une discussion entre Rav Oury Cherki et Roni Akrich, 66 min, Iyar 5779. Vidéo.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"ט, 5 דקות. לצפות בשיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.
שיעור א', ה' באייר תשע"ט, 29 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', כ"ו באייר תשע"ט, 26 דקות (MP3, 6MB).

יד הרב ניסים, י-ם, כ"ד בניסן תשע"ט, 98 דקות. לצפות בדיון.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - הגדרת המהר"ל למחלוקת, מכון מאיר, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד', כ"ו בסיון תשס"ז, 3 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ה', כ"ג בסיון תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ו' - מחלוקות ונקודות משותפות, אדר א' תשע"ד, 3 דקות, (וידאו).
שיעור ז' - מהר"ל מפראג על מחלוקות בישראל - מתוך "נצח ישראל", טבת תשע"ה, בה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו).
שיעור ח' - ראיון עם הרב על מחלוקות בין תלמידי חכמים, אדר א' תשע"ט, בית שלום יוחאי, י-ם, 8 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, 46 דקות, מכון מאיר (MP3, 13MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', ג' בניסן תשס"ה. 77 דקות (MP3, 27MB).
שיעור ג', מרחשוון תשע"ז, 1 דק' (וידאו).
שיעור ד' - הרב אשכנזי (מניטו) והעולם המודרני, ב' באדר תשע"ז, מכללת ירושלים, 39 דקות (וידאו).
שיעור ה' - על חייהם ותורתם של יעקב גורדין והרב אשכנזי (מניטו), כסלו תשע"ט, בית שלום-יוחאי, י-ם, 66 דקות (וידאו).
שיעור ו' - ראיון עם הרב שרקי על הרב אשכנזי (מניטו), אדר א' תשע"ט, בית שלום-יוחאי, י-ם, 13 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)