כל השיעורים החדשים של הרב במכון מאיר

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

חודש אלול - כח התשובה

ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, תשע"ד. לצפות בשיעורים:
שיעור א', 4 דקות.
שיעור ב', 5 דקות.

איסלאם

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ג, 21 דקות (וידאו).
שיעור ב', אב תשע"ד, 66 דקות (וידאו).
שיעור ג' - היחס לאיסלאם ביהדות, אב תשע"ד (אודיו):
חלק 1, 10 דקות.
חלק 2, 9 דקות.
חלק 3, 12 דקות.
חלק 4, 9 דקות.

שבע מצוות בני נח - הערות הלכתיות

הקלטות וידאו.
שיעור א', תמוז תשע"ד, 65 דקות.
שיעור ב', אב תשע"ד, 52 דקות.
שיעור ג', אב תשע"ד, 83 דקות.

עקב - האדמור מרוז'ין על הפרשה

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אב תשע"ד. 21 דקות. לצפות בשיעור.

ואתחנן - הספר "מגלה עמוקות" לרבי נתן נטע שפירא על תיקון חטא אדם הראשון

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אב תשע"ד. 24 דקות. לצפות בשיעור.

תשעה באב - שיחה עם אלעזר שטורם

לצפות בשיעור. אב תשע"ד, 12 דקות.

גלות וגאולה

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"ג בתמוז תשנ"ח, 49 דקות, (הועבר מקלטת, 18MB).
שיעור ב', תשס"א, 57 דקות, (הועבר מקלטת, 20MB).
שיעור ג', ז' באב תשע"ד, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ואתחנן - שמע ישראל

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ב', ז' באב תשע"ד, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ההגדה של פסח - סדרת שיעורים תשע"ד, ראש יהודי

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.

דברים - "שפת אמת" על תרגומים של התורה לשפות זרות

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, אב תשע"ד. 17 דקות. לצפות בשיעור.

דברים - השורות הריקות שבין החומשים סקירה של חטא המרגלים

מכון מאיר, כ"ט בתמוז תשע"ד, 52 דקות, לצפות בשיעור.

מלחמה

שיעורים נפרדים מזמנים שונים:
שיעור א' - מלחמה ושלום, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב' - מלחמות ה', תשס"א, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג', תשס"ט, 90 דקות, מרכז מחניים (MP3, 33MB).
שיעור ד', כ"ב בטבת תשס"ט, 60 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ה' - מדוע יש מלחמות בעולם אם אף אחד לא מעוניין בהן?, כ"ט בתמוז תשע"ד, 48 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

רבי יהודה הלוי והרמב"ם - כולל "ארץ חמדה", סדרת שיעורים תשע"ד

קבצי MP3:
שיעור 1, נבואה ופילוסופיה, דמיון ושכל, 56 דקות,  20MB.
שיעור 2, נבואה ופילוסופיה, דמיון ושכל, 52 דקות, 19MB.
שיעור 3, סגולת ישראל על פי רבי יהודה הלוי, 58 דקות, 21MB.
שיעור 4, סגולת ישראל על פי רמב"ם, 57 דקות, 20MB.
שיעור 5, ארץ ישראל במשנתו של רמב"ם, 56 דקות, 20MB.
שיעור 6, ארץ ישראל במשנתו של רמב"ם, 56 דקות, 20MB.
שיעור 7, תורת הקבלה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 8, תורת הקבלה, 56 דקות, 20MB.
שיעור 9, מלאכים, 54 דקות, 19MB.
שיעור 10, מלאכים, 53 דקות, 19MB.
שיעור 11, מהות הנפש והשארותה, 56 דקות, 20MB.
שיעור 12, השארות הנפש, 55 דקות, 20MB.
שיעור 13, השארות הנפש, 52 דקות, 19MB.
שיעור 14, בריאת העולם, האם העולם קדמון, 46 דקות, 16MB.
שיעור 15, בריאת העולם, 55 דקות, 20MB.
שיעור 16, הלשון העברית, 58 דקות, 21MB.
שיעור 17, הדתות, 48 דקות, 17MB.
שיעור 18, הדתות, 52 דקות, 19MB.
שיעור 19, הדתות, 56 דקות, 20MB.
שיעור 20, טעמי המצוות, 57 דקות, 20MB.
שיעור 21, השירה, 58 דקות, 21MB.

אורות - ישראל ותחייתו, מכון מאיר, מספר שיעורים מתוך סדרת תשס"ד

קבצי MP3:
שיעור 1, ג' בסיון תשס"ד,  פסקה ג', 55 דקות, 20MB.
שיעור 2, י"ז בסיון תשס"ד, פסקה ה', 53  דקות, 19MB.
שיעור 3, י"ב באלול תשס"ד, פסקה י"ב, 45 דקות, 16MB.
שיעור 4, כ"ו באלול תשס"ד, פסקה י"ב, 53 דקות, 19MB.
שיעור 5, ד' בתשרי תשס"ה, פסקה י"ב, 49 דקות, 17MB.
שיעור 6, ב' במרחשון תשס"ה, פסקה י"ג, 52 דקות, 19MB.
שיעור 7, כ"ג במרחשון תשס"ה, פסקה י"ד, 52 דקות, 19MB.
שיעור 8, ח' בכסלו תשס"ה, פסקה י"ד, 39 דקות, 14MB.
שיעור 9, כ"ב בכסלו תשס"ה, פסקה י"ד, 51 דקות, 18MB.
שיעור 10, ז' בטבת תשס"ה, פסקה ט"ו, 51 דקות, 18MB.

ספר אורות לראי"ה קוק - מכון מאיר, סדרות שיעורים

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:
אורות - ארץ ישראל , סדרות תשס"ו, תשע"ג.
אורות - מלחמה , סדרות תשס"ו - תשס"ז, תשע"ד.
          שיעורים נפרדים מתחילת סדרת תשס"ו שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
          שיעור 1, פרק א', השיעור הראשון בסדרה (54 דקות, 20MB).
          שיעור 2, פסקה ח', (52 דקות, 19MB).
אורות - ישראל ותחייתו , סדרת תשס"ז - תשס"ח.
אורות - אורות התחיה , סדרת תשס"ח - תש"ע.
אורות - למהלך האידאות בישראל , סדרת תש"ע - תשע"א.
אורות - זרעונים , סדרת תשע"א.
אורות - אורות ישראל , סדרת תשע"א.

פרק חלק של מסכת סנהדרין - מכון מאיר, סדרות שיעורים תשס"ד, תשע"א

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.
מספר שיעורים מתחילת סדרת תשס"ד שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
שיעור 1, דף צ', עמוד ב', 48 דקות, 17MB.
שיעור 2, דף צ"ד, עמוד א', כ"ו בשבט תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 3, דף צ"ד, עמוד א', ג' באדר תשס"ד, 45 דקות, 16MB.
שיעור 4, דף צ"ד, עמוד א', י"ז באדר תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 5, דף צ"ז, עמוד א', י"ג באלול תשס"ד, 56 דקות, 20MB.
שיעור 6, דף צ"ז, עמוד א', כ"ז באלול תשס"ד, 47 דקות, 17MB.
שיעור 7, דף צ"ז, עמוד א', תורה ומדע, ה' בתשרי תשס"ה, 49 דקות, 14MB.
שיעור 8, דף צ"ז, עמוד א', ג' במרחשון תשס"ה, 55 דקות, 19MB.
שיעור 9, דף צ"ז, עמוד ב', כ"ד במרחשון תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 10, דף צ"ז, עמוד ב', ט' בכסלו תשס"ה, 51 דקות, 18MB.
שיעור 11, דף צ"ח, עמוד א', ט"ז בכסלו תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 12, דף צ"ח, עמוד א', ח' בטבת תשס"ה, 50 דקות, 18MB.
שיעור 13, דף צ"ח, עמוד א', ט"ו בטבת תשס"ה, 54 דקות, 19MB.

ההיבטים הנסתרים של תורת בני נח

תמוז תשע"ד. 62 דקות. לצפות בשיעור.

המזרח הרחוק

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', א' בכסלו תשס"ז, 67 דקות, (MP3, 11MB).
שיעור ג', תשס"ט, 89 דקות, מרכז מחניים (MP3, 32MB).
שיעור ד', א' באדר תשע"ג, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ה', תמוז תשע"ד, 56 דקות (וידאו).

?Les guerres d'Israël dans la Torah

Machon Meïr, 26 Tamouz 5774, 36 min. Voir le vidéo ou télécharger et écouter.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)