הודעות

אודות הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה תשי"ט, גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל"ג. למד תורה מפי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ"ל. עוד...

כל השיעורים החדשים של הרב במכון מאיר

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

על ישראל אלדד ז"ל

הטכניון, תשנ"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 28 דקות, הועבר מקלטת (MP3, 10MB).

מסכת שבת - חידוש על המשנה הראשונה

הטכניון, י' בכסלו תשנ"ח. להוריד את השיעור להאזנה, 2 דקות, הועבר מקלטת (MP3, 1MB).

כ"ז במרחשוון ובני נח - יום גדול לאנושות

שיחות משנים שונות:
שיחא א', מרחשוון תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיחה ב', כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

Réponses à des questions noachides - 5776

Voir les videos:
Détails sur l'observance Noachide du Chabbat, Tichrei 5776, 2 min.
Un bon verre de lait, Tichrei 5776, 2 min.
Les chrétiens qui reconnaissent Israël, Markhechvan 5776, 7 min.
Refuser un héritage, Markhechvan 5776, 1 min.
(Au nez et) à la barbe, Markhechvan 5776, 1 min.
Se laver du baptême, Kislev 5776, 1 min.
Livre de prières du grand rabbinat d'Israël, Kislev 5776, 1 min.
Chabbat Chalom à vous!, Kislev 5776, 1 min.
Divergences entre rabbins et Reconnaissance Noachide, Kislev 5776, 1 min.

La nourriture et l'homme

Voir le video, 7 min., Kislev 5776.

שמואל ב' - שיעורי הרב מהאתר 929

לצפות בשיעורים:
פרק א' - שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ב' - המלוכה בחברון והמלחמה בגבעון, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ג' - בלי מוסריות אין מלכות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ד' - לטפל בפושעים בקשיחות, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ה' - ייעוד עם ישראל להיות אוניברסליים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ו' - לתת כבוד לשכינה, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ז' - קודם ביסוס המלוכה, אחר-כך אוניברסליות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט' - כלב מת, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"א - התערבות ההשגחה, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"ג - שרשרת האסונות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט"ו - ירושלים לב העולם, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ז - אחיתופל היועץ המעולה, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ט - לתת מקום לכולם, אפילו למתנגדים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק כ"א - למנוע חילול השם, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק כ"ג - צור ישראל, כסלו תשע"ו, 3 דקות.

כיסוי ראש לנשים

להאזין לשיחה. כסלו תשע"ו, 6 דקות.

ספר "עין איה" לראי"ה קוק, על מסכת ברכות , חלק א' - טכניון, סדרת תשס"א - תשס"ו

להוריד את השיעורים להאזנה.

Berechite - Parachat Toldot: Le message Universel de la relation Jacob - Esaü

Voir le video, 34 min., Markhechvan 5776.

ספר אורות לראי"ה קוק - מכון מאיר, סדרות שיעורים

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:
אורות - ארץ ישראל, סדרות תשס"ו, תשע"ג.
אורות - המלחמה, סדרות תשס"ו - תשס"ז, תשע"ד.
          שיעורים נפרדים מתחילת סדרת תשס"ו שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
          שיעור 1, פרק א', השיעור הראשון בסדרה (54 דקות, 20MB).
          שיעור 2, פסקה ח', (52 דקות, 19MB).
אורות - ישראל ותחייתו , סדרת תשס"ז - תשס"ח, תשע"ד.
אורות - אורות התחיה, סדרת תשס"ח - תש"ע, תשע"ד-תשע"ו.
אורות - למהלך האידאות בישראל, סדרת תש"ע - תשע"א.
אורות - זרעונים, סדרת תשע"א.
אורות - אורות ישראל, סדרת תשע"א - תשע"ג.
אורות - המאמר "קריאה גדולה", סדרת תשע"ו - .

חיי שרה - ויכוח בין ישראל לאומות האולם ותפקיד ישמעאל (מס' סנהדרין, דף צ"א, עמ' ב)

להוריד את השיעור להאזנה, מרחשוון תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים, 29 דקות (MP3, 11MB).

השפעת עולם החומר על עולם הרוח ולהיפך

להאזין לשיחה. מרחשוון תשע"ו, 10 דקות.

מפגש פנים אל פנים עם הא-לוהים, גילוי שכינה

להוריד את השיעור להאזנה, ליל הושענא רבה תשע"ו, 65 דקות (MP3, 24MB).

קדושה וטבע

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב' - סוכות והקדושה שבטבע, י"א בתשרי תשע"ה, ישיבת "שבי חברון", 57 דקות (MP3, 27MB). לצפות בשיעור.
שיעור ג' - קודש וטבע, ליל הושענא רבה תשע"ו, 38 דקות (MP3, 14MB).

רצח רבין בפרספקטיבה היסטורית

להאזין לשיחה. מרחשוון תשע"ו, 9 דקות.

La priere - Machon Meir

Machon Meir, 5771-5776. Voir les vidéos ou télécharger et écouter.

Berechite - Machon Meir

Leçons en français à Machon Meïr, Series 5766-5776. Voir les vidéos.

איגרת הרמב"ם על אסטרולוגיה - מכון מאיר, תשע"ו

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.

הרמב"ם על אסטרולוגיה (איגרת לחכמי מונפליאר) - תשע"ו

להוריד את השיעור להאזנה. ביה"כ "בית יהודה". י' במרחשון תשע"ו, 31 דקות (MP3, 11MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)