לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

שיחות נפרדות:
שיחה א', אדר א' תשע"ט, 4 דקות.
שיחה ב', אדר ב' תשע"ט, 5 דקות.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 131 דקות, מכון מאיר (MP3, 39MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', כ"ח באדר תשס"ז, 93 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', א' בניסן תשס"ח, 110 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', תש"ע, 77 דקות, מכון מאיר (MP3, 27MB).
שיעור ה', ב' בניסן תשע"ו, 70 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ו', כ"ז באדר תשע"ז, 84 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ז', אדר תשע"ח, 76 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ח', כ"ח באדר ב' תשע"ט, 97 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

מכון אורה, כ' באדר ב' תשע"ט. 56 דקות. לצפות בשיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב באדר ב' תשע"ט. 30 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 7MB).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)