אודות הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה תשי"ט, גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל"ג. למד תורה מפי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ"ל. עוד...

מועדים קרובים

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"א, 46 דקות, מכון מאיר (MP3, 13MB, הועבר מקלטת).
שיעור ב', ג' בניסן תשס"ה. 77 דקות (MP3, 27MB).
שיעור ג' - אחדות בתורתו של הרב אשכנזי (מניטו), ו' בניסן תשס"ה, 24 דקות (MP3, 4MB).
שיעור ד' - שאלת טוב ורע בתורתו של הרב אשכנזי (מניטו), תשע"ב, 25 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ה' - "הספד למשיח?", מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).
שיעור ו' - ההתגלות בתורתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו), תמוז תשע"ו, י-ם, 44 דקות (וידאו).
שיעור ז' - על תורתו וספריו של הרב אשכנזי (מניטו), מרחשוון תשע"ז, 1 דק' (וידאו).
שיעור ח' - מושג הקדושה במשנתו של הרב אשכנזי (מניטו), מרחשוון תשע"ז, 39 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 14MB).
שיעור ט' - זוגיות במשנתו של מניטו, תשע"ז, 55 דקות (MP3, 19MB).
שיעור י' - הרב אשכנזי (מניטו) והעולם המודרני, ב' באדר תשע"ז, מכללת ירושלים, 39 דקות (וידאו).
שיעור י"א - קהלת במשנתו של מניטו, הושענא רבה תשע"ח, 15 דקות (וידאו).
שיעור י"ב - למהות הצמצום במשנתו של מניטו, מרחשוון תשע"ח, כנס של מכון מניטו, י-ם, 28 דקות (וידאו).
שיעור י"ג - רבי יהודא-ליאון אשכנזי (מניטו) על משיח בין יוסף, אייר תשע"ח, י-ם, 34 דקות (וידאו).
שיעור י"ד - המימד האוניברסלי במשנת מניטו, הושענא רבה תשע"ט, י-ם, 33 דקות (וידאו).
שיעור ט"ו - הרב אשכנזי (מניטו) על נבואה ופילוסופיה, י' במרחשוון תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', אב תשע"ב, 4 דקות (וידאו).
שיעור ג' - ערב רב ומשמעות אוניברסלית ליציאת מצרים, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד', מרחשוון תשע"ט, אזכרה למניטו, בית שלום-יוחאי, י-ם, 7 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיחה א' - צבא העם?, תשרי תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).
שיעור ב', כ"א בתמוז תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג' - שוויון בנטל, סיון תשע"ג, 4 דקות (וידאו).
שיחה ד' - חוק השוויון בנטל, אייר תשע"ד, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 15 דקות (וידאו).
שיחה ה' - החלטת בג"צ על חוק הגיוס, אלול תשע"ז, 9 דקות (אודיו).
שיעור ו' - צבא העם\מקצועי וחרדים, מרחשוון תשע"ט, 10 דקות (אודיו).
הרב קוק על גיוס בחורי ישיבה במלחמת העולם הראשונה.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר, שבט תשע"ג, 21 דקות (וידאו).
שיעור ב', אב תשע"ד, 66 דקות (וידאו).
שיעור ג' - היחס לאיסלאם ביהדות, אב תשע"ד (אודיו):
חלק 1, 10 דקות.
חלק 2, 9 דקות.
חלק 3, 12 דקות.
חלק 4, 9 דקות.
שיחה ד' - הדיון על איסלאם בכנס ירושלים, אדר א' תשע"ו, 12 דקות (אודיו).
שיחה ה' - "שמע ישראל" מול "אללה אכבר", אב תשע"ז, 7 דקות (אודיו).
שיחה ו' - איסלאם ובני נח, מרחשוון תשע"ט, 10 דקות (אודיו).

Voir les videos, Av 5778, 1 min., et Markhechvan 5779, 3 min.

Lecons divers (videos):
La vie et la mort. Machon Meir, 5772. 6 min.
La mort. Machon Meïr, 15 Tammuz 5772, 35 min.
La resurrection des morts (2 videos). 4 min. et 5 min.
Qu'est-ce qui se passe après la mort? Eloul 5778, 2 min.
Enfer et Paradis. Eloul 5778, 5 min.
Qu'est-ce qu'on emporte avec soi dans sa tombe? Eloul 5778, 1 min.

תשרי תשע"ט, 6 דקות. להאזין לשיחה.

Hochana Rabba 5779, Jerusalem. Voir la video, 39 min.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, הושענא רבה תשע"ט, 47 דקות. וידאו. אודיו (MP3, 17MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.
שיעור א', הושענא רבה תשע"ד, 48 דקות (MP3, 17MB).
שיעור ב' - שמחת בית השואבה כשמחת הוודאות, י"ח בתשרי תשע"ט, 11 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ח באלול תש"ע, מכון מאיר, 56 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', אלול תשע"ח, 7 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:
שיחה א' - פרנסה, סיון תשע"ה, 9 דקות (אודיו).
שיחה ב' - היחס הנכון לכסף ועושר, תשרי תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)