לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

כסלו תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות (וידאו). וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ח' בכסלו תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קדושת התולדות, יעקב ועשיו, כ"ח במרחשון תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב', מרחשוון תשפ"ג, ערוץ טוב, 14 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).

שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ו' - הזכרת יציאת מצרים בלילות, שו"ת, כ"ו במרחשוון תשפ"ג, ישיבת בית אל, 112 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 39MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' בכסלו תשפ"ג, 12 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

א' בכסלו תשפ"ג, 57 דקות. אודיו (MP3, 20MB).

שיעוריפ נפרדים:

שיעור א', חשון תש"ע, ראש יהודי:
חלק 1, 85 דקות (MP3, 20MB).
חלק 2, 79 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ב' - הנשמה - חלק א-לוה ממעל , י' במרחשוון תשפ"ג, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד מרחשוון תשפ"ג. 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

Markhechvan 5783, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

Markhechvan 5783, Canal Shofar, 21 min. Video, audio (MP3, 8MB).