לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

Machon Meïr. Voir les vidéos ou télécharger et écouter:
Leçon 1, 14 Elul 5769, 49 min.
Leçon 2, partie A, 2 Elul 5771, 51 min.
Leçon 2, partie B, 9 Elul 5771, 52 min.
Leçon 3, partie A, 5 Elul 5772, 52 min.
Leçon 3, partie B, 12 Elul 5772, 50 min.
Leçon 4, partie A, 7 Elul 5773. 46 min.
Leçon 4, partie B, 16 Elul 5773. 54 min.
Qu'est-ce qui fait ce que je suis? - Leçon 5, 5 Tichrei 5775, 48 min.

להוריד את השיעורים להאזנה:
שיעור א', כ"ט במנחם-אב תשע"ט, 30 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', ו' באלול תשע"ט, 22 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג', כ' באלול תשע"ט, 20 דקות (MP3, 5MB).
שיעור ד', כ"ז באלול תשע"ט, 30 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ה', ה' בתשרי תש"פ, 25 דקות (MP3, 9MB).

Des séries annuelles de conférences (Elul 5768-5779), Machon Meïr. Voir les vidéos.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

שיעורים נפרדים מזמנים שונים:
שיעור א', י"א באלול תשנ"ה, 5 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב' - מסכת סוטה על מלחמה, לעילוי נשמת החיילים שנספו באסון המסוקים, 46 דק' (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).
שיעור ג' - מלחמה ושלום, תשס"א, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ד' - מלחמות ה', תשס"א, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ה', תשס"ט, 90 דקות, מרכז מחניים (MP3, 33MB).
שיעור ו', כ"ב בטבת תשס"ט, 60 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ז' - מדוע יש מלחמות בעולם, סיכון חיילים מול פגיעה באזרחי אויב, כ"ט בתמוז תשע"ד, 48 דק', מכון מאיר (וידאו ואודיו).
שיעור ח' - מלחמה ומוסר, ניסן תשע"ה, 7 דקות (אודיו).
שיעור ט' - דברי הרב בטקס סיום מחזור של מכין קרית משה, אב תשע"ה, 3 דקות (וידאו).
שיעור י' - מלחמה, העולם הפנימי והחיצוני בצבא, יום עיון למתגייסים לצה"ל, תשע"ח, 47 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).
שיעור י"א - מלחמה ומוסר, ד' בתשרי תש"פ, 15 דק', מכון מאיר (וידאו ואודיו).

ישיבת ברכת יוסף - אלון מורה, אלול תשע"ט, 64 דקות. וידאו.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - שופר חזרה לשורש, ב' באלול תשס"ז, 2 דקות (וידאו).
שיעור ב' - יום של גדלות, כ"ג באלול תשס"ז, 2 דקות (וידאו).
שיעור ג' - שמחה ויראה, כ"ו באלול תשס"ט, 3 דקות (וידאו).
שיעור ד' - בריאת העולם ומידת האמת, תשע"ד, ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, 5 דקות (וידאו).
שיעור ה' - משמעות תקיעת השופר בראש השנה, אלול תשע"ד, 2 דקות (וידאו).
שיעור ו' - ברכת שנה טובה לשנת תשע"ה, אלול תשע"ד, 4 דקות (אודיו).
שיעור ז' - תקיעה ותרועה, אלול תשע"ה, 1 דק' (וידאו).
שיעור ח' - לקראת שנת תשע"ו, תשובה ותיקון העולם, אלול תשע"ה, 8 דקות (אודיו).
שיעור ט' - ראש השנה, חירות ועשרת ימי התשובה, אלול תשע"ט, 9 דקות (אודיו).

Leçons divers:
Video, 14 min. Bnei Noah.
Video, 5 min. Qu'est-ce que le noachisme?
Video, 4 min. Bnei Adam ou Bnei Noa'h??
Paris, 5771, video, 43 min. La renaissance du noa'hisme.
Machon Meïr, 17 Sivan 5772, video et audio, 54 min. Les Noachides.
5776, 86 min (MP3, 30MB). Bnei Noah.
Machon Meïr, 6 Tamouz 5778, video et audio, 54 min. Les noahides, l’espoir de l’humanité.
Tel Aviv, 5779, video, 25 min. Le noachisme et l'universel.

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 51 דקות (MP3, 18MB).
שיעור ב', אלול תשס"ח, 45 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג', כ"א באלול תש"ע, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד', כ"ה באלול תשע"ט, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)