שיעורים קבועים של הרב אורי שרקי - מערכת השעות


שבט תש"פ
שפה\הערות נושא מקום שעה יום
בנים ספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי מכון מאיר 17:30 א
בנות ספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי מכון אורה 18:30 א
בנים ובנות ההגדה של פסח מכון מאיר 20:30 א
ההשתתפות בשיעור מותרת רק ברשות של הרב, על פי בקשה אישית ספר "שני לוחות הברית" לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ (השל"ה) רח' גבעת שאול 11,
י-ם
21:45 א
Français, filles Berechit Machon Ora 8:50 mardi
פרק חלק של מסכת סנהדרין בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 10:15-11:00 ג
בנים ספר "נתיבות עולם" למהר"ל מפראג מכון מאיר 12:00 ד
בנים ספר "לנבוכי הדור" לראי"ה קוק מכון מאיר 15:45 ד
בנים ספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק מכון מאיר 16:45 ד
בנות תורת ארץ ישראל מכון אורה 17:45 ד
בנים ספר "עולת ראיה" לראי"ה קוק מכון מאיר 11:00 ה
Français, hommes Berechit Machon Meïr 12:00 jeudi
Français, hommes La prière Machon Meïr 15:00 jeudi
בנים ספר תהילים מכון מאיר 16:00 ה
בנים מדרש תנחומא מכון מאיר 17:00 ה
בנים שו"ת עם הרב מכון מאיר 18:00 ה
לכל הציבור סוגיות במחשבת ישראל ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:45 ו
לכל הציבור ספר "עין איה" לראי"ה קוק ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם אחרי מנחה שבת
לכל הציבור מאמרי הראי"ה ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:10-7:20 א-ה