שיעורים קבועים של הרב אורי שרקי - מערכת השעות


מרחשוון תשפ"א
שפה\הערות נושא מקום שעה יום
Français, filles Orot HaTechouva Zoom - Yechiva Online 10:15 dimanche
סוגיות ברב קוק זום למדרשות 11:00 א
בנים ספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי מכון מאיר 17:30 א
בנים הלכות יסודי התורה לרמב"ם מכון מאיר 18:30 א
ההשתתפות בשיעור מותרת רק ברשות של הרב, על פי בקשה אישית ספר "שני לוחות הברית" לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ (השל"ה) רח' גבעת שאול 11,
י-ם
21:15 א
בנים ספר "נתיבות עולם" למהר"ל מפראג מכון מאיר 12:30 ב
פרק חלק של מסכת סנהדרין בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 10:15-11:00 ג
בנות ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי מכון אורה 14:00 ג
Français, hommes Berechit Machon Meïr 12:00 jeudi
Français, hommes La prière Machon Meïr 15:15 jeudi
בנים ספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק מכון מאיר 16:30 ה
בנים ספר "אורות " לראי"ה קוק מכון מאיר 17:30 ה
בנים שו"ת עם הרב מכון מאיר 18:30 ה
לכל הציבור סוגיות במחשבת ישראל ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:45 ו
לכל הציבור ספר "עין איה" לראי"ה קוק ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם אחרי מנחה שבת
לכל הציבור ספר בראשית ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:10-7:20 א-ה