כפרת עוונות בבית המקדש השלישי

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

בתשובה בי' בסיון תשס"ו הרב כתב שנזדקק לכפרה בביהמ"ק ה-3. האם מדברי הרב מובן שאם לא יתכפרו עוונותינו אחרי בנין הבית הוא יכול להחרב, ואם לא לשם מה נכפר?


תשובה:

מדובר על כפרת עוונות הפרט ולא של הכלל.