הקטורת - כמות

ו' בכסלו תשס"ח

שאלה:

מדוע בקטורת היו שלוש מאות שישים ושמונה מנים אם זה כנגד ימות החמה מספיק 365.25 מנים? ועוד, מדוע צריך שלושה מנים ליום כיפור הרי הכמות שבה השתמש הכהן הגדול הייתה קטנה בהרבה (לפי דעת אחת חמישית מנה ולפי דעה אחרת חצי מנה)?


תשובה:

זה ממוצע רב שנתי שהרי אין שנה בת 365 יום בלוח העברי. שלשה מנים יתרים הוא כדי שהכהן הגדול יקח "מהם" ולא "אותם".