מחלוקת על קמץ וסגול ב-"הגפן", ו-"הגשם"

ד' באייר תשס"ז

שאלה:

מה המקור למחלוקת בין הקמץ לסגול "הגפן", ו"הגשם"ב- בברכות?


תשובה:

המחלוקת נוגעת בשאלה אם אמן הוא בכלל הברכה, או שהגפן הוא כבר בסוף פסוק.