פירוש "גאל ישראל"

י"ח בתשרי תשע"גשאלה:

שמעתי שיעור שלך ובו אמרת שהרבנית נחמה ליבוביץ' ז"ל מפרשת את סוף ברכת "גאל ישראל" כאשר המילה "גאל" פירושה תכונה ולא פועל.

רציתי להעיר שפירוש זה לא תואם את הניקוד (גם אם נאמר שהניקוד לא נשמר בדפוס, ההגייה התימנית נשמרה) לענ"ד לא נכון לפרש שגאל=טימא (למשל "לחם מגואל") בגלל תוכן הברכה (אמנם אפשר לומר שבישראל טבע אפשרות של טומאה בגלל מעלתם אבל הברכה צריכה להשרות שמחה לפני התפילה ולכן אם זה היה נכון אז היה ראוי לומר "טיהר ישראל") ולכן צריך לפרש גאל כפועל. אשמח לשמוע את דעתך.


תשובה:

אתה לא צודק. אמנם מילה המציינת אומנות מנוקדת בפת"ח תחת האות הראשונה ובדגש וקמ"ץ באות השניה, כמו בספר, נגר, רתך וכדומה. אבל כאן הוא ההיפך כי מאחר ואי אפשר לשים דגש באל"ף, הכרח הוא להגדיל את התנועה מתחת לגימ"ל ולהפוך אותה לקמץ. כמו כן, מאחר והמילה "גאל" נסמכת, במובן של "הגאל של ישראל" ולא "גואל את ישראל", הופך הקמ"ץ המיועד לאל"ף לפת"ח.