הלל בליל יום העצמאות - האם לומר ביחיד?

ד' באייר תשע"דשאלה:

בקהילתי לא אומרים הלל בלילה.

האם ראוי שאומר הלל בסוף תפילת עמידה לבד (עם הילדים שלי)?

כמובן שאני לא אעשה את זה בצורה בולטת ששאר הציבור ישימו לב, כדי לא להתבלט ללא צורך.


תשובה:

כן.