טהרה - דין יולדת

כ' בכסלו תשס"ח

שאלה:

רציתי לשאול מהי הלכה היום לגבי היולדת - האם היולדת ממשיכה להיות טמאה עד אשר ייפסק הדימום לגמרא (שזה עלול לקחת כ15 שבועות) או שמה דמי לידה טהרים והאישה מותרת לבעלה אחריי טבילה של ערב ברית המילה?


תשובה:

היום הדין הוא שאחרי 7 ימים לזכר ו-14 יום לנקבה יש לעשות הפסק ולספור 7 נקיים ורק אז היא מותרת. הסבה לדין זה הוא שאין אנו בקיאים היום לדעת אם ילדה בימי נדה או בימי זיבה ולכן נותנים עליה דין יולדת בזוב, שצריכה 7 נקיים. אחרי זה, עד הגיע יום 40 לזכר או 80 יום לנקבה יש לה ימי טהרה גם אם היא רואה דם. אך פשט המנהג ברוב קהילות ישראל, ויש אומרים בכולן, להחמיר גם בזה.