מגע באשה נידה

ג' בסיון תשע"א

שאלה:

האם בתקופת בית שני היה אסור לאישה נידה לגעת בשום אדם ולא להעביר לו חפץ כשם שאסור לה לגעת בבעלה ולהעביר לו חפץ? או שכמו היום, בוודאי שאסורה על בעלה אבל לרופא למשל מותר לגעת בה במידת הצורך ולאדם מותר להעביר לה חפץ?


תשובה:

אין איסור להיטמא. הנוגע בנידה (באופן המעביר טומאה) נטמא, ואינו יכול להיכנס למקדש או לאכול בתרומה עד שיטבול ויעריב שמשו.