העניין של כלי ומים בנטילת ידיים

א' דראש חודש חשון תשס"ז, י"ז באדר ב' תשס"ח, כ"ב בטבת תשס"ט

שאלה 1:

למה בנטילת ידיים כדי להיטהר צריך לשפוך מים מתוך כלי ולא מספיק פשוט שלטוף ידיים במים? ועוד שאלה: מה העניין דווקא במים?

תשובה 1:

הכלי דומה למקוה. מים הם מקור כל חיות, ולכן משיבים את הטהרה.שאלה 2:

למה אני צריך להיטהר דווקא מהטלה של מים מכלי ? למה לא מספיק לשטוף ידיים?

תשובה 2:

כי זו טהרה מהטומאה כמו הכיור במקדש ולא רק פעולה של נקיון.שאלה 3:

האם כוס פלסטיק מספיקה מלכתחילה לנטילת ידים לסעודה (המצריכה כלי)?

תשובה 3:

כן.