הרב אורי שרקי

ספר דברים - סדרת שיעורים תשפ"ד

ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו ואודיו:

שיעור 1 - הקדמה לספר דברים, מלחמת תשפ"ד ודברי הראי"ה קוק על חבלי המשיח (מתוך ספר "אורות"), כ"ד בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 2 - פרשת דברים, פרק א', פסוק א', כ"ו בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 3 - פרשת דברים, פרק א', פסוק ב'; מחיית עמלק, כ"ז בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 4 - פרשת דברים, פרק א', פסוק ז', ל' בתשרי תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 5 - פרשת דברים, פרק א', פסוק י"א, א' במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 6 - פרשת דברים, פרק א', פסוק י"ז, ב' במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 7 - פרשת דברים, פרק א', פסוק כ"ז, ג' במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 8 - פרשת דברים, פרק א', פסוק ל"ו, ד' במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 9 - פרשת דברים, פרק א', פסוק מ"ג, ז' במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 10 - פרשת דברים, פרק ב', פסוק ט', ח' במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 11 - פרשת דברים, פרק א', פסוק י"ג, ט' במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 12 - פרשת דברים, פרק ב', פסוק כ"ג, י' במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 13 - פרשת דברים, פרק ב', פסוק כ"ו, י"א במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 14 - פרשת דברים, פרק ב', פסוק ל"ו, י"ד במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 15 - פרשת דברים, פרק ג', פסוק ב', ט"ו במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 16 - פרשת דברים, פרק ג', פסוק י"א, ט"ז במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 17 - פרשת ואתחנן, פרק ג', פסוק כ"ג, י"ז במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 18 - פרשת ואתחנן, פרק ג', פסוק כ"ה, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 19 - פרשת ואתחנן, פרק ג', פסוק כ"ח, כ"א במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 20 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק ד', כ"ב במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 21 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק ז', כ"ג במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 22 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק י"א, כ"ד במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 23 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק י"ג, כ"ה במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 24 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק י"ט, כ"ח במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 25 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק כ', כ"ט במרחשוון תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 26 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק כ"ו, א' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 27 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק כ"ט, ב' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 28 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק ל"ב, ג' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 29 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק ל"ה, ו' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 30 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק ל"ז, ז' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 31 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק מ"א, ח' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 32 - פרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק מ"ד, ט' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 33 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק ו', י' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 34 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק ט', י"ג בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 35 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק י"ב, י"ד בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 36 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק ט"ז, ט"ו בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 37 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק י"ח, ט"ז בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 38 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק כ', י"ז בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 39 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק כ"ב, כ' בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 40 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק כ"ו, כ"א בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 41 - פרשת ואתחנן, פרק ה', פסוק כ"ט, כ"ב בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 42 - פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק ד', כ"ג בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 43 - פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק ד', כ"ד בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 44 - פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק ה', כ"ז בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 45 - פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק ה', כ"ח בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 46 - פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק ז', כ"ט בכסלו תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 47 - פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק ט', א' בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 48 - פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק י"ד, ב' בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 49 - פרשת ואתחנן, פרק ו', פסוק י"ח, ה' בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 50 - פרשת ואתחנן, פרק ז', פסוק א', ו' בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 51 - פרשת ואתחנן, פרק ז', פסוק ו', ז' בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 52 - פרשת ואתחנן, פרק ז', פסוק ח', ח' בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 53 - פרשת ואתחנן, פרק ז', פסוק י', ט' בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 54 - פרשת עקב, פרק ז', פסוק י"ג, י"ב בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 55 - פרשת עקב, פרק ז', פסוק כ', י"ג בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 56 - פרשת עקב, פרק ח', פסוק ג', י"ד בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 57 - פרשת עקב, פרק ח', פסוק ח', ט"ו בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 58 - פרשת עקב, פרק ח', פסוק י', ט"ז בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 59 - פרשת עקב, פרק ח', פסוק י"ט, י"ט בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 60 - פרשת עקב, פרק ט', פסוק ח', כ' בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 61 - פרשת עקב, פרק ט', פסוק ט"ז, כ"א בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 62 - פרשת עקב, פרק ט', פסוק י"ט, כ"ב בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 63 - פרשת עקב, פרק י', פסוק א', כ"ג בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 64 - פרשת עקב, פרק י', פסוק ח', כ"ו בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 65 - פרשת עקב, פרק י', פסוק י"ג, כ"ז בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 66 - פרשת עקב, פרק י', פסוק י"ז, כ"ח בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 67 - פרשת עקב, פרק י', פסוק י"ט, כ"ט בטבת תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 68 - פרשת עקב, פרק י', פסוק כ"ב, א' בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 69 - פרשת עקב, פרק י"א, פסוק י"ג, ד' בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 70 - פרשת עקב, פרק י"א, פסוק ט"ו, ה' בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 71 - פרשת עקב, פרק י"א, פסוק כ"א, ו' בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 72 - פרשת עקב, פרק י"א, פסוק כ"ה, ז' בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 73 - פרשת ראה, פרק י"א, פסוק כ"ט, ח' בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 74 - פרשת ראה, פרק י"א, פסוק ל"א, י"א בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 75 - פרשת ראה, פרק י"ב, פסוק ד', י"ב בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 76 - פרשת ראה, פרק י"ב, פסוק ח', י"ג בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 77 - פרשת ראה, פרק י"ב, פסוק ט"ו, י"ד בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 78 - פרשת ראה, פרק י"ב, פסוק י"ז, ט"ו בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 79 - פרשת ראה, פרק י"ב, פסוק כ"ג, י"ח בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 80 - פרשת ראה, פרק י"ב, פסוק כ"ט, י"ט בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 81 - פרשת ראה, פרק י"ג, פסוק א', כ' בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 82 - פרשת ראה, פרק י"ג, פסוק ו', כ"א בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 83 - פרשת ראה, פרק י"ג, פסוק י"ד, כ"ב בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 84 - פרשת ראה, פרק י"ד, פסוק א', כ"ה בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 85 - פרשת ראה, פרק י"ד, פסוק ד', כ"ו בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 86 - פרשת ראה, פרק י"ד, פסוק י"ב, כ"ט בשבט תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 87 - פרשת ראה, פרק י"ד, פסוק כ"ב, ב' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 88 - פרשת ראה, פרק י"ד, פסוק כ"ב, ג' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 89 - פרשת ראה, פרק ט"ו, פסוק א', ד' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 90 - פרשת ראה, פרק י"ד, פסוק י"ב, ה' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 91 - פרשת ראה, פרק ט"ו, פסוק י"ט, ו' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 92 - פרשת ראה, פרק ט"ז, פסוק ב', ט' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 93 - פרשת ראה, פרק ט"ז, פסוק ו', י' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 94 - פרשת ראה, פרק ט"ז, פסוק ט', י"א באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 95 - פרשת שופטים, פרק ט"ז, פסוק י"ח, י"ב באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 96 - פרשת שופטים, פרק ט"ז, פסוק כ', י"ג באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 97 - פרשת שופטים, פרק י"ז, פסוק ב', ט"ז באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 98 - פרשת שופטים, פרק י"ז, פסוק ו', י"ז באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 99 - פרשת שופטים, פרק י"ז, פסוק ט', י"ח באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 100 - פרשת שופטים, פרק י"ז, פסוק י"ז, י"ט באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 101 - פרשת שופטים, פרק י"ז, פסוק ט"ו, כ' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 102 - פרשת שופטים, פרק י"ז, פסוק ט"ו, כ"ג באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 103 - פרשת שופטים, פרק י"ז, פסוק כ', כ"ד באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 104 - פרשת שופטים, פרק י"ח, פסוק ג', כ"ה באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 105 - פרשת שופטים, פרק י"ח, פסוק י"ב, כ"ו באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 106 - פרשת שופטים, פרק י"ח, פסוק ט"ו, כ"ז באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 107 - פרשת שופטים, פרק י"ח, פסוק י"ט, ל' באדר א' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 108 - פרשת שופטים, פרק י"ט, פסוק א', א' באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 109 - פרשת שופטים, פרק י"ט, פסוק ה', ב באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 110 - פרשת שופטים, פרק י"ט, פסוק י"א, ג' באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 111 - פרשת שופטים, פרק י"ט, פסוק י"ח, ד' באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 112 - פרשת שופטים, פרק כ', פסוק ב', ז' באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 113 - פרשת שופטים, פרק כ', פסוק ט', ח' באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 114 - פרשת שופטים, פרק כ"א, פסוק א', ט' באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 115 - פרשת כי תצא, פרק כ"א, פסוק י', י' באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 116 - פרשת כי תצא, פרק כ"א, פסוק י"ד, י"א באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 117 - פרשת כי תצא, פרק כ"א, פסוק כ"ב, י"ד באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 118 - פרשת כי תצא, פרק כ"ב, פסוק ו', ט"ז באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 119 - פרשת כי תצא, פרק כ"ב, פסוק ו', י"ז באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 120 - פרשת כי תצא, פרק כ"ב, פסוק ח', י"ח באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 121 - פרשת כי תצא, פרק כ"ב, פסוק כ"א, כ"א באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 122 - פרשת כי תצא, פרק כ"ב, פסוק כ"ב, כ"ב באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 123 - פרשת כי תצא, פרק כ"ג, פסוק ג', כ"ג באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 124 - פרשת כי תצא, פרק כ"ג, פסוק ד', כ"ד באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 125 - פרשת כי תצא, פרק כ"ג, פסוק ט', כ"ה באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 126 - פרשת כי תצא, פרק כ"ג, פסוק י"ט, כ"ח באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 127 - פרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוק א', כ"ט באדר ב' תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 128 - פרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוק ב', א' בניסן תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 129 - פרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוק ו', ב' בניסן תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 130 - פרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוק י', ג' בניסן תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 131 - פרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוק ט"ז, ו' בניסן תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 132 - פרשת כי תצא, פרק כ"ד, פסוק י"ח, ז' בניסן תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 133 - פרשת כי תצא, פרק כ"ה, פסוק ד', ח' בניסן תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 134 - פרשת כי תצא, פרק כ"ה, פסוק ו', ט' בניסן תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור 135 - פרשת כי תצא, פרק כ"ה, פסוק י"א, י' בניסן תשפ"ד, 10 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).