שיעורים נפרדים:

שיעור א' - עתיד משותף לשבטי ישראל כעם אחד?, כ"ט בתמוז תשפ"ג, בית הרב קוק, י-ם, 22 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב', כ"ו באלול תשפ"ג, 66 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 23MB).

שיעור ג', הושענא רבה תשפ"ד, אונ' בר-אילן, 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ד' - אתגר האחווה והמלחמה, שיעור לע"נ סרן נתן כהן הי"ד, טבת תשפ"ד, 45 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 16MB).

שיעור ה' - אתגר האחווה, מלחמת גוג ומגוג, מלחמת עמלק, א' באדר א' תשפ"ד, ישל"צ, 36 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 13MB).