שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

וידאו - קדושת הבכורות והכהנים , 2 דקות, סיון תשע"ה (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).