ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', י"ט באדר ב' תשפ"ד, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב', כ"ו באדר ב' תשפ"ד, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ג', ד' בניסן תשפ"ד, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ד', י"א בניסן תשפ"ד, 13 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).