הרב אורי שרקי

יסודות האמונה

תשע"וקבצי MP3:

שיעור 1 - משמעות החיים - התמיהה כיסוד של הפילוסופיה, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 2 - משמעות החיים - מעשה בחכם ותם, 5 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 3 - משמעות החיים - מהי תכלית החיים, 4 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 4 - משמעות החיים - מדוע בני אדם סובלים, 4 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 5 - משמעות ההיסטוריה - לאומיות אוניברסלית, 4 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 6 - משמעות ההיסטוריה - פוליטיקה או דת, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 7 - משמעות ההיסטוריה - ישראל באומות כלב באיברים, 6 דקות (2MB).

שיעור 8 - משמעות ההיסטוריה - משימת הקדושה, 5 דקות (2MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 9 - משמעות ההיסטוריה - בית ראשון, שני ושלישי, חכמה ונבואה, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 10 - משמעות ההיסטוריה - משיחיות, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 11 - משמעות ההיסטוריה - מזרח ומערב, 3 דקות (1MB). וידאו (עם כתוביות ברוסית).

שיעור 12 - המוסר - דרך ארץ קדמה לתורה, 3 דקות (1MB).

שיעור 13 - המוסר - מהו המוסר של היהדות, 3 דקות (1MB).

שיעור 14 - מהות הנפש - נפש, רוח, נשמה, 3 דקות (1MB).

שיעור 15 - מהות הנפש - נצחיות הנפש, 3 דקות (1MB).

שיעור 16 - מהות הנפש - "על מנת לקבל פרס", 3 דקות (1MB).

שיעור 17 - המקום והזמן - קדושת המקומות, 3 דקות (1MB).

שיעור 18 - המקום והזמן - קדושת הזמן, 2 דקות (1MB).

שיעור 19 - היצר הרע - פסימיות ואופטימיות, 4 דקות (2MB).

שיעור 20 - המצוות - מצוות שכליות ושמעיות, 3 דקות (1MB).

שיעור 21 - המצוות - מצוות עשה ומצוות לא תעשה, 3 דקות (1MB).

שיעור 22 - ברית המילה, 3 דקות (1MB).

שיעור 23 - תורה שבעל פה - ייחודה הישראלי של התורה שבעל פה, 1 דקות (1MB).

שיעור 24 - תורה שבעל פה - לא בשמיים היא, 3 דקות (1MB).

שיעור 25 - תורה שבעל פה - סמכות הפסיקה, 3 דקות (1MB).

שיעור 26 - ארץ ישראל - הזכות על הארץ, 2 דקות (1MB).

שיעור 27 - ארץ ישראל - הקץ המגולה, 2 דקות (1MB).

שיעור 28 - ארץ ישראל - הקדושה שבטבע, 2 דקות (1MB).

שיעור 29 - ישראל והעמים - קירבה וריחוק, 3 דקות (1MB).

שיעור 30 - ישראל והעמים - עולם הבא, 2 דקות (1MB).

שיעור 31 - ישראל והעמים - הנצרות, 3 דקות (1MB).

שיעור 32 - ישראל והעמים - האיסלם, 3 דקות (1MB).

שיעור 33 - ישראל והעמים - המזרח, 3 דקות (1MB).

שיעור 34 - ישראל והעמים - האתיאזם, 3 דקות (1MB).

שיעור 35 - ישראל והעמים - תורת בני נח, 3 דקות (1MB).

שיעור 36 - ישראל והעמים - גר תושב, 2 דקות (1MB).

שיעור 37 - ישראל והעמים - חכם וחסיד באומות העולם, 3 דקות (1MB).

שיעור 38 - סוגיות נלוות - הבחירה החופשית, 3 דקות (1MB).

שיעור 39 - סוגיות נלוות - הבחירה להיות, 2 דקות (1MB).

שיעור 40 - סוגיות נלוות - הזוגיות, 3 דקות (1MB).

שיעור 41 - סוגיות נלוות - המשטר המדיני, 2 דקות (1MB).

שיעור 42 - סוגיות נלוות - הכלכלה לפי התורה, 2 דקות (1MB).

שיעור 43 - סוגיות נלוות - חינוך ילדים, 3 דקות (1MB).

שיעור 44 - סוגיות נלוות - תורת הסוד, 3 דקות (1MB).