הרב אורי שרקי

תפקיד הנשים בהיסטוריה, ענייני החינוך, אתגר האחווה

שיחה עם מורות חמ"ד מחיפה, י"ח בשבט תשפ"דוידאו