הרב אורי שרקי

יתרו - האוניברסליות של מתן תורה

שבט תשפ"דוידאו