הרב אורי שרקי

הספר "תפארת ישראל" למהר"ל מפראג על האופן הרצוי להתחבר לתורה

כ"ג בשבט תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו