הרב אורי שרקי

פנייה אל המנהיגים הרוחניים של האיסלם - חלק ב' - כיצד נוכל לבסס את היחסים בין היהדות והאיסלם

שבט תשפ"דוידאו