הרב אורי שרקי

הספר "פרי צדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין על שמחת חודש אדר לעומת חודש ניסן

ל' בשבט תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו