הרב אורי שרקי

אתגר האחווה, מלחמת גוג ומגוג, מלחמת עמלק

א' באדר א' תשפ"ד, ישיבת ירושלים לצעירים, ירושליםוידאו