הרב אורי שרקי

פקודי - סיום ספר שמות, המשך מסעם של בני ישראל להעלאת השכינה שבמשכן לארץ ישראל

אדר ב' תשפ"ד

וידאו