הרב אורי שרקי

תזריע - הטומאה וקורבן החטאת של אשה יולדת

ניסן תשפ"ד

וידאו