הרב אורי שרקי

תורה מן השמיים, משה רבנו לעומת יתרו, בלעם ואיוב

סיון תשפ"ד

וידאו