הרב אורי שרקי

מסכת סנהדרין על תחית המתים

מסכת סנהדרין, דף צ' עמוד ב'הקלטת וידאו