הרב אורי שרקי

בשלח - ירידת המן


אדר תשע"ההקלטת וידאו