הרב אורי שרקי

במדבר - קדושת הבכורות והכהנים

סיון תשע"ההקלטת וידאו