נישואים אזרחיים

דיון בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר

אלול תשע"אהקלטת וידאו