הרב אורי שרקי

ספרי הלכה לציבור הרחב כתופעה מודרנית

מתוך שיעור ב"נתיבות עולם" למהר"ל מפראג

מכון מאיר, כ"ט באדר א' תשע"טהקלטת וידאו