הרב אורי שרקי

איך ללמוד סתרי תורה?

מתוך "אורות התורה" לראי"ה קוק

י"ב באייר תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", ירושליםהקלטת וידאו