הרב אורי שרקי

בעל "חוסן יהושע" על פרשת מי מריבה

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ב' בתמוז תשפ"בוידאו