הרב אורי שרקי

מה הסיבה האמיתית שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל?

י"ח בסיון תשפ"בוידאו