הרב אורי שרקי

שלמות והשתלמות של הא-לוהים

מתוך שיעור על הספר "מורה נבוכים" לרמב"ם, י"ג בטבת תשפ"גוידאו