דברי הרב אורי שרקי בערב ההשקה לספר "מכים שורשים" של הרב חיים נבון

דיון עם הרב חיים נבון ואראל סג"ל

גבעת שמואל, י"ח באדר תשע"חוידאו (דברי הרב מתחילים בדקה 9:00)