הרב אורי שרקי

פרשות ויקהל-פקודי, תורה ומלאכה

ערוץ טוב, אדר תשפ"גוידאו