הרב אורי שרקי

ט"ו בשבט - הספר "פרי צדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין על חודש שבט, אכילה ותיקון הברית

ב' בשבט תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו