שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 51 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב', 53 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג', 49 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).
שיעור ד', 36 דקות, טכניון (MP3, 13MB).
שיעור ה', 2 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ו', 50 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ז', תשס"ב, 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ח', י"ח בשבט תשס"ט, 23 דקות (MP3, 4MB).