להוריד את השיעור להאזנה, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).