שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשס"ג, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ב' - שניים ואחדות, תשס"ו, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו).