הרב אורי שרקי

ישעיהו - רווחה כלכלית, לימוד תורה ויראת ה' (פרק ל"ג)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו