הרב אורי שרקי

ישעיהו - הגנת ה' על ישראל (פרק ל"ז)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו