הרב אורי שרקי

ישעיהו - הקשר בין ה' לישראל לא יישכח לעולם (פרק מ"ט)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו