הרב אורי שרקי

ישעיהו - ישראל ככהנים לעולם כולו (פרק ס"א)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו