הרב אורי שרקי

איוב - לא צריך להגן על א-לוהים (פרק י"ג)

תמוז תשע"ז



הקלטת וידאו