הרב אורי שרקי

רבי חיים ויטאל

מרחשוון תשע"ח



הקלטת וידאו