הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - שיעורים מהאתר 929

סיון תשע"חהקלטות וידאופרק ד' - תפארת המקדש, 2 דקות.
פרק ה' - במקדש הכל מתעלה, 2 דקות.
פרק ח' - המלכות והקודש, 2 דקות.
פרק ט' - בית ה' מעל בית המלך, 2 דקות.
פרק י"ב - היסוד המוסרי של ההיסטוריה, 2 דקות.
פרק י"ג - תעמולה דתית, 3 דקות.
פרק י"ז - הפצת התורה, 2 דקות.
פרק י"ט - מערכת משפטית מאוחדת, 3 דקות.
פרק כ"ג - בית דוד בסכנת הכחדה, 3 דקות.
פרק כ"ז - יותם המושלם, 2 דקות.
פרק כ"ח - מלך כושל, 3 דקות.
פרק כ"ט - שיתהפך הכל לטובה, 2 דקות.
פרק ל' - פסח בטהרה ובאחדות, 2 דקות.
פרק ל"א - ביטול הבמות, 2 דקות.
פרק ל"ב - המניפולציה של סנחריב, 2 דקות.
פרק ל"ג - תגובת נגד לטהרה, 2 דקות.
פרק ל"ד - הספר מדבר אלינו, 3 דקות.
פרק ל"ה - הקדים את זמנו, 4 דקות.
פרק ל"ו - גלות וגאולה, 3 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)