הרב אורי שרקי

מאמר הראי"ה קוק "מספד בירושלים"

מכון אורה, אייר-סיון תשע"חהקלטות וידאושיעור 1, י' באייר תשע"ח, 56 דקות.
שיעור 2, כ"ד באייר תשע"ח, 56 דקות.
שיעור 3, ב' בסיון תשע"ח, 56 דקות.
שיעור 4, ט' בסיון תשע"ח, 51 דקות.