עלייה לתורה פעמיים

כ' בניסן תשס"ז

שאלה:

יש איסור בעליית אדם פעמיים לתורה? (ראינו שכהן עולה פעמיים כשאין לוי).


תשובה:

בעקרון אין מעלים פעמים אלא בשעת הדחק, כגון שאין מי שיודע לקרוא את ההפטרה אלא אחד מאלה שכבר עלו.