שיעורים נפרדים:
שיעור א', כ"ח בתמוז תשס"ה, מכון מאיר, 54 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב', סיון תשע"ה, 5 דקות (וידאו).