שמות בתלמוד

ד' באייר תשס"ז

שאלה:

אנו מוצאים פעמים רבות בתלמוד כי שם האומר או האדם עליו מסופר רומז למאמרו או למעשה שארע לו.

דוגמאות: אמר ר' חנין :חן מקום על יושביו (סוטה מז). ישמעאל בן אלישע שהקב"ה מבקש ממנו ברכני.

האם השמות בתלמוד הם אכן שמותם של אומרי האמרות, או שהם שמות כמו כינויים ספרותיים בימינו(שלום עליכם , אחד העם) או ישנו הסבר אחר לתופעה זו?


תשובה:

יתכן שיש כאן משחק מילים, שניסחו את המימרה באופן שתצטלצל כשם אומרה.